Nhận phản hồi trung thực từ đồng nghiệp và bạn bè của bạn một cách ẩn danh

  • Nhận phản hồi ẩn danh từ bạn bè và đồng nghiệp của bạn.
  • Cải thiện tình bạn qua việc khám phá thế mạnh của bạn và những điểm cần cải thiện
Đăng ký

Nhận phản hồi trung thực từ đồng nghiệp và bạn bè của bạn một cách ẩn danh

  • Nhận phản hồi ẩn danh từ bạn bè và đồng nghiệp của bạn.
  • Cải thiện tình bạn qua việc khám phá thế mạnh của bạn và những điểm cần cải thiện