Bí mật

Nhận phản hồi trung thực từ đồng nghiệp và bạn bè của bạn một cách ẩn danh

  • Nhận phản hồi ẩn danh từ bạn bè và đồng nghiệp của bạn.
  • Cải thiện tình bạn qua việc khám phá thế mạnh của bạn và những điểm cần cải thiện

TOP USERS